maanantai 27. toukokuuta 2013

Wiki avattu

Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintojen kehittämistarpeista voi laittaa ideoita myös wikiin. Sieltä löytyy myös tiedostona nykyiset luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnot osaamisaloineen. Wikiin on tarkoitus jatkossa kirjata kehittämistyön välivaiheita.

Linkki wikiin: http://luonnonvara.wikispaces.com/

Wikisivusto vaatii kirjautumisen, tunnukset saa hankittua etusivulta etenemällä.

keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen Tutke2:n linjausten merkitys luonnonvara- ja ympäristöalalla


Koulutustoimikunnille on tullut pyyntö arvioida osaamis- ja toimialansa tutkintojen kokonaisuutta ja tutkintojen perusteita kehittämistä koskevien tavoitteiden valossa yhteistyössä tutkintotoimikuntien kanssa. Tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon myös lähialojen tutkinnot.

Tässä blogissa toivotaan käytävän keskustelua avoimesti Tutke2-esityksistä. Raportti esityksineen löytyy osoitteesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/
 
Erityisesti toivotaan keskustelua ja näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittämiseksi:
- miten tutkintotyyppien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) kriteerit sopivat luonnonvara-alan tutkintoihin ja edellyttävätkö kriteerit muutoksia tutkintojen sisältöihin?
- onko nykyinen luonnonvara-alan tutkintorakenne toimiva vai tuleeko tehdä muutoksia; tarvitseeko yhdistää joitakin tutkintoja, tarvitaanko uusia tutkintoja tai uusia osaamisaloja tutkintoihin?
- tarvitaanko muutoksia tutkintojen nimiin (esitys: "perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot nimetään pääsääntöisesti alan tai toiminnon mukaan")?
- tarvitaanko muutoksia perustutkintojen tutkintonimikkeisiin, entä tarvitaanko ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tutkintonimikkeitä; mihin ja millaisia?
- toteutuuko valinnaisuus nykyisissä tutkinnoissa riittävästi, miten valinnaisuutta tulisi ehkä lisätä?

Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta käsittelee asiaa kokouksesaan 23.8., joten ajatuksia toivotaan siihen mennessä. Huomioita voi lähettää myös sähköpostitse minulle (etunimi.sukunimi@oph.fi).Kestävän luonnonvaratalouden osaamistarveselvitys

Kestävän luonnonvaratalouden asettamia osaamistarpeita selvitetään ennakointihankkeessa, jonka tuotokset kirjataan blogiin: http://kestavaluonnonvaratalous.blogspot.fi/

Selvitystyön yhteydessä on laadittu 2 työpajaa sekä tehty kysely, jonka tulokset löytyvät blogista.

tiistai 31. heinäkuuta 2012

Uusia tutkinnon perusteita voimaan

Uudistettavana olleet viljelijän ammattitutkinnon, tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon sekä ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2012 lähtien. Uudet tutkinnon perusteet löytyvät OPH:n sivuilta.