maanantai 27. toukokuuta 2013

Wiki avattu

Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintojen kehittämistarpeista voi laittaa ideoita myös wikiin. Sieltä löytyy myös tiedostona nykyiset luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnot osaamisaloineen. Wikiin on tarkoitus jatkossa kirjata kehittämistyön välivaiheita.

Linkki wikiin: http://luonnonvara.wikispaces.com/

Wikisivusto vaatii kirjautumisen, tunnukset saa hankittua etusivulta etenemällä.

keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen Tutke2:n linjausten merkitys luonnonvara- ja ympäristöalalla


Koulutustoimikunnille on tullut pyyntö arvioida osaamis- ja toimialansa tutkintojen kokonaisuutta ja tutkintojen perusteita kehittämistä koskevien tavoitteiden valossa yhteistyössä tutkintotoimikuntien kanssa. Tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon myös lähialojen tutkinnot.

Tässä blogissa toivotaan käytävän keskustelua avoimesti Tutke2-esityksistä. Raportti esityksineen löytyy osoitteesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/
 
Erityisesti toivotaan keskustelua ja näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittämiseksi:
- miten tutkintotyyppien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) kriteerit sopivat luonnonvara-alan tutkintoihin ja edellyttävätkö kriteerit muutoksia tutkintojen sisältöihin?
- onko nykyinen luonnonvara-alan tutkintorakenne toimiva vai tuleeko tehdä muutoksia; tarvitseeko yhdistää joitakin tutkintoja, tarvitaanko uusia tutkintoja tai uusia osaamisaloja tutkintoihin?
- tarvitaanko muutoksia tutkintojen nimiin (esitys: "perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot nimetään pääsääntöisesti alan tai toiminnon mukaan")?
- tarvitaanko muutoksia perustutkintojen tutkintonimikkeisiin, entä tarvitaanko ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tutkintonimikkeitä; mihin ja millaisia?
- toteutuuko valinnaisuus nykyisissä tutkinnoissa riittävästi, miten valinnaisuutta tulisi ehkä lisätä?

Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta käsittelee asiaa kokouksesaan 23.8., joten ajatuksia toivotaan siihen mennessä. Huomioita voi lähettää myös sähköpostitse minulle (etunimi.sukunimi@oph.fi).Kestävän luonnonvaratalouden osaamistarveselvitys

Kestävän luonnonvaratalouden asettamia osaamistarpeita selvitetään ennakointihankkeessa, jonka tuotokset kirjataan blogiin: http://kestavaluonnonvaratalous.blogspot.fi/

Selvitystyön yhteydessä on laadittu 2 työpajaa sekä tehty kysely, jonka tulokset löytyvät blogista.